De informatievoorziening van een bedrijf of organisatie is een bedrijfsfunctie als alle anderen. Dit betekent dat we ook in de informatievoorziening een strategisch, een tactisch en een operationeel niveau kennen. In het onderstaande figuur staat aangegeven welke activiteiten bij deze verschillende niveaus horen.

Informatiebeleid

De hier weergegeven activiteiten zijn geenszins uitputtend maar geven een beeld van welke activiteiten logischerwijs op het betreffende echelon worden uitgevoerd. Het vormgeven van het informatiebeleid is dus een strategisch aspect, het plannen en de selectie tactisch en de exploitatie (zoals outsourcing) vindt plaats op het operationele niveau.