De informatiearchitectuur:
  • is een samenhangende visie op de informatievoorziening vanuit het geheel van de organisatie en haar omgeving;
  • bestaat uit beschrijvingen van de huidige en toekomstige inrichtingen;
  • is voorzien van een migratiepad;
  • is tot stand gekomen door een proces van onderhandelen en beeldvorming door alle belanghebbenden;
  • heeft als doel de belangen van de organisatie te borgen;
  • vervult daarmee de scharnierfunctie tussen doelstellingen van de organisatie en inrichting van de informatievoorziening.

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur is een nog jonge loot aan de boom van de ICT. Tot voor kort, en bij veel bedrijven nog steeds, wordt de technische architectuur rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de bedrijfsarchitectuur. Technische automatisering, waarbij beschikbaarheid van techniek het aanbod bepaalt. Vaak ook is het de technische discipline die keuzes maakt en formats voorschrijft. In andere gevallen mag het lijnmanagement zelf beslissen welke software of systemen het aanschaft, zonder enige vorm van controle op complexiteit, architectuur, techniek. Niet zelden ontaardt dit in een chaos van heterogene systemen, met alle problemen die daar bij horen.

Correct toegepaste informatiearchitectuur ontkoppelt de bedrijfsprocessen van de techniek en introduceert een structurerende tussenlaag die de vraagstelling vanuit de processen in kaart brengt en vertaalt naar technische oplossingen waarbij er spelregels zijn vastgesteld op welke wijze en met welke instrumenten dit gebeurt.

Er wordt binnen organisaties vaak een set van tools gehanteerd waarmee we deze informatiearchitectuur beschrijven.