Het informatiemanagement, of als rol: de informatiemanager, bewaakt spelregels, kwaliteit en consistentie van de informatiearchitectuur. Deze spelregels worden vastgelegd in het informatiebeleid.

architect

Het informatiebeleid is de verbindende schakel tussen de maatschappelijke kernopgaves van de organisatie, de ambities hierin en hoe men wil omgaan met informatie en ICT. Het geeft een integraal antwoord op de wijze waarop de organisatie vanuit een informatieperspectief omgaat met:

  • maatschappelijke ontwikkelingen zoals de roep om transparantie, open data, social media en 24x7 (e-)dienstverlening;
  • technologische ontwikkelingen zoals cloud computing;
  • overheidsontwikkelingen zoals ketensamenwerking, zaakgericht werken en i-NUP.

Dankzij informatiebeleid voorkomen we dat we proces-, informatie- en ICT-keuzes ad-hoc maken die niet aansluiten bij de missie en visie van de organisatie.

Als het informatiebeleid op de juiste wijze wordt vormgegeven én toegepast zal dit op termijn resulteren in het niet langer ad-hoc en ongecoördineerd vernieuwen van processen en de onderliggende informatievoorziening.

Het is het noodzakelijk dat we op een gestructureerde en integrale manier kijken naar de wijze waarop de organisatie omgaat met informatie en hierover afspraken maakt op strategisch niveau. Dit vraagt ook om veranderingen in, en afstemming tussen, de organisatie, informatisering en automatisering. Dit alles leggen we vast in het informatiebeleid dat bestaat uit een visie, uitgangspunten en richtlijnen.